Hier is één van onze succesvol verkochte eigendommen.

Het terrein van ± 11 are 21 centiare maakt deel uit van een verkaveling van 2 percelen. De tweede kavel bestaat uit een nieuwbouw van 4 duplex met tuinen en terrassen en met plat dak.

Op de grond die te koop is, staat er tegenwoordig een geprefabriceerd bouwwerk, dat een gelijkvloers bezit op geventileerd vacuüm en niet-inrichtbare zolders. Het huis is ouderwets en beantwoordt niet meer aan de door de nieuwe reglementeringen opgelegde energieprestaties; het zal zeker worden afgebroken ten koste van de eigenaar. De nieuwbouw zal aan het toegelaten profiel moeten voldoen : een maximale hoogte van 13 meter onder nok en van 8,40 meter onder dakgoot.

Andere : voor dit terrein werd er een aanvraag naar stedelijke vergunning ingediend voor een eigentijds huis met plat dak van ± 575 m² bruto op ± 207 m² ondergronds, project dat toen door de gemeente aanvaard werd. Het volledige dossier kan op ons agentschap geraadpleegd worden.

Het meer van Genval is een belangrijke trekpleister. Getuigen hiervan de luxe weelde van een aantal gebouwen uit de Belle époque, waaronder het vijfsterrenhotel Château du Lac, en de aanwezigheid van een yacht club.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Véronique Mille op +32 477 27 72 50.

Details eigendom

Genval

Het Meer van Genval is een belangrijke trekpleister. Rondom het meer liggen enkele bouwwerken uit de Belle époque, waaronder het vijfsterrenhotel Château du Lac Het meer herbergt onder meer een yacht club.