PREAMBULE

Sotheby's International Realty is een handelsnaam behorende tot International Realty Affiliates LLC Sotheby. Elk kantoor is juridisch en financieel onafhankelijk.

De licentie van de handelsnaam ‘Belgium Sotheby’s International Realty’ wordt beheerd door Belgium SR (0537.736.425)

1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Deze website is een informatieve site die zich richt zowel tot de klanten van Belgium Sotheby’s International Realty als tot niet-klanten, hierna ‘internetgebruikers’ genoemd.

Door te besluiten om de website sothebysrealy.be te bezoeken aanvaardt de internetgebruiker uitdrukkelijk de toepassing van deze algemene voorwaarden, of het nu gaat om een gewoon bezoek van de website of om een bezoek dat leidt tot de ondertekening van een dienstverleningscontract.

2. Bescherming van de persoonlijke gegevens

De website Sothebysrealty.com respecteert de wetgeving op het vlak van bescherming van persoonlijke gegevens, alsook op het vlak van informatie en bescherming van de consument.

Door deze algemene voorwaarden te onderschrijven verleent de internetgebruiker zijn/haar toestemming om de informatie die hij/zij verschaft aan de website Corporate.be te gebruiken voor de behandeling van zijn/haar vraag of om te communiceren over commerciële aanbiedingen van Brussels SR. Deze informatie is confidentieel en zal in geen enkel geval worden verspreid naar derden.

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving beschikt de internetgebruiker over het recht op toegang tot en op correctie, verwijdering en recuperatie van zijn/haar persoonlijke gegevens. Hiervoor volstaat het om een aanvraag te richten tot het e-mailadres contact(@)sothebysrealy.be

In het geval van een schending van deze rechten beschikt de internetgebruiker over het recht om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger de ‘Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Privacycommissie)’).

3. Hyperlinks en verstrekte informatie

Deze website bevat, in het bijzonder, informatie die beschikbaar is gesteld door externe vennootschappen en hyperlinks naar andere websites die niet ontwikkeld zijn door Belgium Sotheby’s International Realty. Brussels SR kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot de inhoud van deze websites.

Het bestaan van een link naar de websites van kantoren van Sotheby’s International Realty of naar andere websites van derden houdt geen enkele validatie van deze websites of van hun inhoud in. Brussels SR kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot de informatie, de meningen en de aanbevelingen geformuleerd door deze derden.

De inhoud ter beschikking gesteld door deze website wordt bovendien louter ter informatie verstrekt. Hoewel Brussels SR alles doet wat redelijkerwijze mogelijk is om zich te informeren over de bronnen die hij als betrouwbaar beoordeelt, pretendeert hij niet dat alle informatie verspreid via deze website van Belgium Sotheby’s correct, volledig en actueel is, te meer daar die informatie soms afkomstig is van onafhankelijke kantoren.

Bijgevolg wijst Brussels SR elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de juistheid, de volledigheid of het al dan niet actueel zijn van de advertenties en de andere inhoud aanwezig op de website.

4. Auteursrechten

De informatie die op de website sothebysrealy.be staat, mag niet, geheel of gedeeltelijk, worden gedupliceerd. Het geheel van gegevens (teksten, geluidsfragmenten of afbeeldingen) dat op de pagina’s van de website staat, is de exclusieve eigendom van Brussels SR of van zijn partners. Elke reproductie, weergave of verspreiding van de inhoud van deze website, geheel of gedeeltelijk, voor andere dan privédoeleinden, is verboden, ongeacht de drager of het procedé.

Niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk waarvoor de dader burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Het is uitdrukkelijk verboden om de naam of het logo van ‘Belgium Sotheby’s International Realty’ te gebruiken of te dupliceren, individueel of in combinatie, in welke hoedanigheid dan ook, en zeker voor publicitaire doeleinden, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Belgium Sotheby’s International Realty. Het downloaden of op een andere manier kopiëren van software of inhoud van de website van Belgium Sotheby’s International Realty kent u hierop geen enkel recht toe.

Het is niet toegestaan om de website van Belgium Sotheby’s International Realty te reproduceren (geheel of gedeeltelijk), door te sturen (elektronisch of op enigerlei andere wijze), te veranderen of te gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden, of om links te creëren naar deze website, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. De gegevens verspreid via Belgium Sotheby’s International Realty zijn de exclusieve eigendom van hun respectieve rechtenhouders.

Daarnaast verbindt de internetgebruiker zich ertoe:

• om geen producten en diensten vermeld op de website aan te bieden in het kader van een persoonlijke activiteit met het oog op het verkrijgen van een vergoeding.
• om geen afbreuk te doen aan het juiste gebruik van de website.

5. Rechterlijke bevoegdheid en toepasselijk recht

Het gebruik van de website sothebysrealy.be wordt door het Belgisch recht beheerst. De rechtbanken van het arrondissement Brussel-Hoofdstad zijn als enige bevoegd om kennis te nemen van betwistingen die kunnen voortvloeien uit deze algemene voorwaarden.

6. Wettelijke vermeldingen

Belgium SR
Louizalaan 251
B-1050 Brussel
België

@mail: contact (@) sothebysrealty.be
Ondernemingsnummer: 0537.736.425.
Btw-nummer: BE.0537.736.425.
Erkenning BIV: 513.856
Derdenrekening: IBAN BE95 0688 9934 8358 / BIC GKCCBEBB
Verzekering: AXA BELGIUM N.V., polisnummer 730.390.160.
Controleorgaan: BIV – Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel
Deontologische code: BIV – www.biv.be
Ontwerp en Webhosting: https://atelierdesign.be/