Heeft het Brussels Parlement de ontwerpverordening tot wijziging van de omzetbelastingrestitutie en tot invoering van een aanvullende omzetbelastingrestitutie voor energieprestatieverbeteringen goedgekeurd. De aanvankelijk voor 1 januari 2023 geplande tekst bepaalt dat deze hervorming in werking treedt voor verkopen die vanaf 1 april 2023 worden gesloten.

Vanaf april volgend jaar wordt de aankoop van een woning als hoofdverblijfplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dus goedkoper en toegankelijker. Concreet voorziet de tekst in een verhoging van de huidige vrijstelling van 175.000 euro tot 200.000 euro, wat een besparing van 25.000 euro betekent voor kopers, die over de eerste 200.000 euro geen registratierechten hoeven te betalen. Er zij aan herinnerd dat deze rechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 12,5% bedragen, een percentage dat ongewijzigd blijft.

Bovendien wordt het huidige plafond van 500.000 euro waarboven de toeslag niet van toepassing is, verhoogd tot 600.000 euro. Bovendien zal de periode die kopers krijgen om in het verworven onroerend goed te wonen drie jaar zijn (in plaats van twee jaar), wat overeenkomt met de periode die nu al geldt voor de aankoop van een woning buiten plan of voor een bouwkavel. Een andere wijziging betreft de aftrek voor de aankoop van bouwgrond, die wordt verhoogd van 87.500 euro tot 100.000 euro, terwijl het huidige plafond van 250.000 euro waarboven de aftrek niet van toepassing is, wordt verhoogd tot 300.000 euro.

Ten slotte introduceert de verordening een nieuw element, het “abattement-réno”, dat bedoeld is om kopers te belonen die bereid zijn te investeren in een ingrijpende energierenovatie. Zo voorziet de tekst in een extra vergoeding van 25.000 euro per sprong in de klasse bij een verbetering van ten minste twee sprongen in de PEB-klasse. Aangezien dergelijke verbouwingen tijd kunnen vergen, wordt de termijn voor bewoning van het verworven goed verlengd tot vijf jaar.

 

Bron: IPI.be

Delen